در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400
 • راهنمای ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات

  مراجعه کننده محترم لطفاً جهت ارسال نظر، پیشنهاد و انتقاد خود به موارد زیر دقت فرمائید:

  1- در قسمت عنوان، موضوع پیغام خود را بنویسیید.

  2- در قسمت نام (به دلخواه) مشخصات خود را ذکر نمایید.

  3- جهت ارسال پاسخ درخواست، حتماً ایمیل خود را در قسمت ایمیل وارد نمایید تا امکان ارتباط با شما مهیا گردد. همچنین شما می توانید در متن پیغام خود شماره ای جهت تماس قید نمایید.

  4- در قسمت مخاطب، مخاطب پیغام خود را انتخاب نمایید.

  5- در قسمت بعد نوع پیغام خود را مشخص نمایید.
  6- و در انتها متن پیغام را تایپ نمایید.

  7- در صورتی که از شخص یا واحدی شکایتی دارید می توانید در قسمت مخاطب، "نظارت و ارزیابی" را انتخاب نموده و نوع پیغام خود را "شکایت" انتخاب نمایید.
  8- همچنین شما می توانید از قسمت سوالات متداول مشکلات و درخواست های مشابه را مشاهده کنید و از روند آنها آگاهی پیدا نمایید.