در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فهرست خدمات اداره امورمالی

ردیف عنوان (شرح خدمت) نوع نحوه انجام کار
1 انجام امور تسویه حساب حضوری و غیرحضوری پرداخت شهریه به صورت اینترنتی و مراجعه حضوری جهت تایید تسویه حساب
2 ارائه تاییدیه پرداخت به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی حضوری مراجعه چهت دریافت تایید پرداخت

 

نظرات کاربران