در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 16 اردیبهشت 1400
 • فهرست خدمات اداره فرهنگی

  ردیف عنوان (شرح خدمت) نوع نحوه انجام کار
  1 واریز شهریه دانشجویان شبانه و کمک هزینه دانشجویان روزانه فرزند شاهد و جانباز حضوری مراجعه به اداره فرهنگی، تحویل کپی مدارک شاهد و جانباز در ابتدای ترم
  2 برگزاری اردوی فرهنگی حضوری ارائه درخواست و. اخذ تاییدیه
  3 برگزاری مسابقات    
  4 برگزاری همایش ها    

   

  نظرات کاربران