در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فهرست خدمات اداره فرهنگی

ردیف عنوان (شرح خدمت) نوع نحوه انجام کار
1 واریز شهریه دانشجویان شبانه و کمک هزینه دانشجویان روزانه فرزند شاهد و جانباز حضوری مراجعه به اداره فرهنگی، تحویل کپی مدارک شاهد و جانباز در ابتدای ترم
2 برگزاری اردوی فرهنگی حضوری ارائه درخواست و. اخذ تاییدیه
3 برگزاری مسابقات    
4 برگزاری همایش ها    

 

نظرات کاربران