در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فهرست خدمات اداره تربیت بدنی

ردیف عنوان (شرح خدمت) نوع نحوه انجام کار
1 کلاسهای فوق برنامه حضوری ثبت نام در کلاس های فوق برنامه طبق زمانبندی اعلام شده و شرکت در کلاس ها
2 جشنواره ورزشی ثبت نام غیرحضوری ثبت نام و شرکت در مسابقات ورزشی

 

نظرات کاربران