در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 16 اردیبهشت 1400
 • فهرست خدمات اداره امور دانشجویی

      ردیف         عنوان (شرح خدمت) نوع نحوه انجام کار
  1 پرداخت وام دانشجویی حضوری مراجعه به اداره اموردانشحویی و تکمیل فرم های درخواست وام طبق زمانبندی اعلام شده در ابتدای ترم
  2 ارائه خوابگاه حضوری مراجعه و ثبت نام خوابگاه دانشگاه و یا خودگردان طبق زمانبندی اعلام شده
  3 صدور گواهی اشتغال به تحصیل غیرحضوری درخواست گواهی از طریق سایت دانشکده و مراجعه جهت دریافت گواهی

   

  نظرات کاربران