در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فهرست خدمات اداره پژوهش

 

ردیف

 

عنوان(شرح خدمت)

 

نوع

 

توضیحات

 

زمان انجام خدمت

 

1

 

صدور معرفی نامه کارآموزی

 

حضوری

 

دریافت فرم شماره 1 از انتشارات یا سایت دانشگاه و مراجعه به چارت

 

5 روز کاری

 

 

2

 

صدور معرفی نامه بازدید علمی

 

حضوری

 

دریافت فرم درخواست بازدید علمی از کارشناس گروه و مراجعه به چارت

 

2 هفته

 

نظرات کاربران