در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فهرست خدمات اداره آموزش

ردیف

عنوان (شرح خدمت)

نوع

نحوه انجام کار

1

صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات

غیر حضوری(مکاتبه ای)

دریافت نامه از مراجعه مختلف
صدور و ارسال به صورت غیر حضوری

2

صدور گواهی موقت

حضوری

درخواست به صورت حضوری با مدارک لازم
و ارائه مدرک 2 روز کاری بعد از درخواست

3

لغو تعهد آموزش رایگان

 غیر حضوری (اینترنتی)

دریافت درخواست از طریق اینترنت به نشانی https://portal.saorg.ir/ بررسی اظهار نظر یک هفته پس از انصراف

جهت مشاهده هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان به قسمت فایلهای ضمیمه در پایین این صفحه مراجعه نمایید

4

درخواست انتقال و مهمان

اینترنتی

مراجعه دانشجو به سایت http://samad.tvu.ac.ir/ در زمانهای مقرر
پاسخ از طریق سایت مذکور طبق جدول زمانبندی

5

سنوات ارفاقی

حضوری

مخصوص دانشجویان کمیسیون موارد خاص (سنوات تکمیل)
پس از دریافت پاسخ مثبت از اداره امور دانشجویان، مراجعه به اداره آموزش و دریافت معرفی نامه جهت ارائه به  پلیس +10

6

تقاضای حذف اضطراری/حذف پزشکی

اینترنتی

دریافت فرم از طریق سایت http://mkz.tvu.ac.sir/  و تکمیل و تحویل آن به اداره اموزش
نتایج طبق جدول زمانبندی اعلام می گردد.

7

درخواست مرخصی/ انصراف/حذف ترم

اینترنتی

دریافت فرم از طریق سایت http://mkz.tvu.ac.sir/  و تکمیل و تحویل آن به اداره اموزش
نتایج طبق جدول زمانبندی اعلام می گردد.

8

درخواست تکدرس

حضوری

مراجعه به گروه مربوطه در صورت تایید، شرکت  آزمون  طبق جدول زمانبندی

9

فراغت از تحصیل

حضوری

مراجعه به گروه و تکمیل فرمهای مربوطه و پس از بررسی طی نمودن مراحل فراغت از تحصیل طبق چارت
بررسی و اعلام فراغت از تحصیل 3 روز بعد از درخواست

10

صدور دانشنامه

حضوری/ اینترنتی

در صورت نیاز به لغو تعهد ابتدا مراحل ان طی شده
سپس مراجعه  با ارائه مدارک لازم

11

انتخاب واحد/حذف و و اضافه

اینترنتی

مراجعه دانشجو به سامانه http://reg.tvu.ac.ir/ و ثبت دروس مورد نظر

12

 تطبیق واحد

حضوری

ارائه ریز نمرات
دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آن
بررسی و اعلام نظر پس از 3 روز
ثبت در سامانه اموزشی

 

نظرات کاربران