در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 16 اردیبهشت 1400
 • فهرست خدمات اداره آموزش

  ردیف

  عنوان (شرح خدمت)

  نوع

  نحوه انجام کار

  1

  صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات

  غیر حضوری(مکاتبه ای)

  دریافت نامه از مراجعه مختلف
  صدور و ارسال به صورت غیر حضوری

  2

  صدور گواهی موقت

  حضوری

  درخواست به صورت حضوری با مدارک لازم
  و ارائه مدرک 2 روز کاری بعد از درخواست

  3

  لغو تعهد آموزش رایگان

   غیر حضوری (اینترنتی)

  دریافت درخواست از طریق اینترنت به نشانی https://portal.saorg.ir/ بررسی اظهار نظر یک هفته پس از انصراف

  جهت مشاهده هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان به قسمت فایلهای ضمیمه در پایین این صفحه مراجعه نمایید

  4

  درخواست انتقال و مهمان

  اینترنتی

  مراجعه دانشجو به سایت http://samad.tvu.ac.ir/ در زمانهای مقرر
  پاسخ از طریق سایت مذکور طبق جدول زمانبندی

  5

  سنوات ارفاقی

  حضوری

  مخصوص دانشجویان کمیسیون موارد خاص (سنوات تکمیل)
  پس از دریافت پاسخ مثبت از اداره امور دانشجویان، مراجعه به اداره آموزش و دریافت معرفی نامه جهت ارائه به  پلیس +10

  6

  تقاضای حذف اضطراری/حذف پزشکی

  اینترنتی

  دریافت فرم از طریق سایت http://mkz.tvu.ac.sir/  و تکمیل و تحویل آن به اداره اموزش
  نتایج طبق جدول زمانبندی اعلام می گردد.

  7

  درخواست مرخصی/ انصراف/حذف ترم

  اینترنتی

  دریافت فرم از طریق سایت http://mkz.tvu.ac.sir/  و تکمیل و تحویل آن به اداره اموزش
  نتایج طبق جدول زمانبندی اعلام می گردد.

  8

  درخواست تکدرس

  حضوری

  مراجعه به گروه مربوطه در صورت تایید، شرکت  آزمون  طبق جدول زمانبندی

  9

  فراغت از تحصیل

  حضوری

  مراجعه به گروه و تکمیل فرمهای مربوطه و پس از بررسی طی نمودن مراحل فراغت از تحصیل طبق چارت
  بررسی و اعلام فراغت از تحصیل 3 روز بعد از درخواست

  10

  صدور دانشنامه

  حضوری/ اینترنتی

  در صورت نیاز به لغو تعهد ابتدا مراحل ان طی شده
  سپس مراجعه  با ارائه مدارک لازم

  11

  انتخاب واحد/حذف و و اضافه

  اینترنتی

  مراجعه دانشجو به سامانه http://reg.tvu.ac.ir/ و ثبت دروس مورد نظر

  12

   تطبیق واحد

  حضوری

  ارائه ریز نمرات
  دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آن
  بررسی و اعلام نظر پس از 3 روز
  ثبت در سامانه اموزشی

   

  نظرات کاربران